Meer ruimte voor motoriek

Wat is motoriek?
Volgens het woordenboek betekent motoriek ‘het geheel van bewegingen’. Vanuit het menselijk lichaam bekeken het vermogen om te bewegen. Je kunt onderscheid maken in de grove en de fijne motoriek. De grove motoriek bestaat uit grote bewegingen, die men met (grote delen van) het lichaam maakt. Denk hier bijvoorbeeld aan lopen en zwemmen. De fijne motoriek omvat kleine bewegingen met de handen en de vingers. De bewegingen zijn dan bijvoorbeeld grijpen en manipuleren. Deze bewegingen zie je terug in schrijven, tekenen en knippen.

Wat is ruimte? 
Ruimte is ‘een door grenzen bepaalde plaats’. Waar in de klas is dan ruimte voor motoriek? Is dat de: gym, schrijven, bewegen in de klas of het buitenspelen? Hoe wordt de ruimte in de klas bepaald ten aanzien van motoriek?

Wat is meer? 
Het woord meer wordt gebruikt als bijvoeglijk naamwoord om de vergrotende trap aan te geven van veel. Met meer bedoel ik dat je je bewust wordt van welke ruimte motoriek nu in jouw klas heeft.


Als je het boek ‘Meer ruimte voor motoriek’ leest en je ervaart wat meer ruimte voor motoriek, je weet wanneer en waar je meer ruimte voor motoriek kunt creëren én je durft dit in de praktijk toe te passen, dan ben ik als schrijver van dit boek een zeer blij mens.